Veletrh TECHAGRO 2012

Pozvánka na největší zemědělský veletrh ve střední Evropě, kde se společnost easyfair podílí na mnoha realizacích expozic největších firem v oboru. Vyberte si to nejzajímavější z doprovodného programu.

Podrobný doprovodný program

 29.3. – 30.3. 2012, čtvrtek – pátek

MENDELTECH INTERNATIONAL 2012 – mezinárodní vědecká konference

Program konference je zaměřen na prezentaci současných vědecko-výzkumných a nových provozních poznatků z oblasti bezpečné exploatace techniky v procesech biotechnických soustav, aplikací inovativních technologií snižujících negativní zátěž životního prostředí a z jejich transferu do praxe.

Konference by měla přispět k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce univerzitních pracovišť a spolupráce univerzitních pracovišť a subjektů podnikatelské sféry na mezinárodní úrovni.

Odborný garant a organizátor: Mendelova univerzita v Brně

Místo konání: Rybniční zámeček v Lednici, Mendelova univerzita v Brně

Vstup: pozvánky


31.3.2012, sobota 

9.30 hod

Slavnostní zahájení veletrhů

spojené s předáváním ocenění soutěží o nejlepší exponáty grand prix techagro, grand prix animal vetex, grang prix silva regina, GRAND PRIX BIOMASA

Místo konání: pavilon A- Rotunda

Setkání zástupců a vedoucích představitelů evropského sdružení obchodních a servisních organizací CLIMMAR (dvoudenní)

Organizátor: A.ZeT a SDZT

Místo konání: Holiday Inn, salonek 2

Vstup:  pozvánky

9.30 – 18.00 hod

Včelařské přednášky

Organizátor: Český svaz včelařů

Místo konání: pavilon E, sál E2

Vstup: volný

14.00 hod

Slavnostní zahájení výstavy SILVA REGINA 2012 v pavilonu Z

Místo konání: centrální podium pavilonu Z

Vstup: volný

18.30 hod.

Společenský večer veletrhů Techagro, Animal Vetex, Silva Regina, Biomasa

Organizátor: Veletrhy Brno a.s.

Místo konání: pavilon A, sál Rotunda

Vstup: pozvánky


1.4.2012, neděle

Setkání zástupců a vedoucích představitelů evropského sdružení obchodních a servisních organizací CLIMMAR (dvoudenní)

Organizátor: A.ZeT a SDZT

Místo konání: Holiday Inn, salonek 2

Vstup: pozvánky

 9.00 – 18.00 hod

Včelařské přednášky

Organizátor: Český svaz včelařů

Místo konání: pavilon E, sál E2

Vstup: volný


2.4.2012, pondělí

 

9.00 – 12.00 hod

Mezinárodní konference ZS ČR na téma „Sociální dialog“

Organizátor: Zemědělský svaz ČR

Místo konání:  pavilon A, sál Rotunda

10.00 – 11.30 hod

Vize v zemědělství 2012 – 2013 

Organizátor: GE Money Bank

Místo konání: pavilon P, sál P1

12.00 – 14.00 hod

Živá vesnice

Seminář Asociace soukromého zemědělství pro zemědělskou veřejnost

Organizátor: Asociace soukromého zemědělství ČR

Místo konání: kongresové centrum, sál B

Vstup: volný

13.30 – 15.30 hod

Porada tajemníků a ředitelů územních organizací ZS ČR

Organizátor: Zemědělský svaz České republiky

Místo konání:  pavilon A3, sál Morava

Vstup: pozvánky

9.30 – 14.00

Jarní setkání drůbežích specialistů

Odborný garant a organizátor: MVDr. Karel Kovařík, prezident České asociace Aviární medicíny

Místo konání: kongresové centrum, sál C

14.00 hod

5. středoevropský veterinární kongres – Setkání veterinárních lékařů ČR a Slovenska 

Odborný garant: MVDr. Mirko Treu, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.

Místo konání:  kongresové centrum, sál A

Vstup: registrační poplatek

Program naleznete zde.

19.00 hod

5. středoevropský veterinární kongres – Společenský večer 

Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.

Místo konání:  galerie pavilonu A

Vstup: registrovaní účastníci kongresu


3.4. 2012, úterý

 

10.00 – 14.00 hod

Setkání zemědělců s politiky

Odborný garant a organizátor: Agrární komora ČR

Místo konání: pavilon A, Rotunda 

9.00 hod - 15.00 hod

5. středoevropský veterinární kongres – ANTIBIOTICKÝ VETERINÁRNÍ DEN

Odborný garant: Prof. MVDr. Alfred Hera CSc, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.

Místo konání:  kongresové centrum, sál A

Vstup: registrační poplatek

Program naleznete zde.


4.4.2012, středa

9.30 – 13.00 hod

Zasedání Ekonomické komise AK ČR

Organizátor:  Agrární komora ČR

Místo konání: pavilon A3, sál Brno


31.3.  – 4.4.2012

 

9:00 – 18:00 hod

Farma John Deere

Odborný garant:  Equicom

Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.

Místo konání: Volná plocha A a pavilon Y

Vstup: volný

 

9:00 – 18:00 hod

VELKÁ VČELAŘSKÁ VÝSTAVA

Odborný garant: Český svaz včelařů

Organizátor:  Veletrhy Brno, a.s.

Místo konání:  pavilon E

Vstup: volný

Stav k 6.3.2012